AdminS

Uczniowie klas I zakończyli zmagania w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” zrealizowali cztery bloki tematyczne związane z bezpieczeństwem: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Ciekawa forma zajęć, przystępne treści oraz działania praktyczne dzieci sprawiły, że program cieszył się dużym zainteresowaniem. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się na co zwracać uwagę, czego unikać kiedy zostają same w domu czy serfują po Internecie. Utrwalili wiedzę z zakresu ruchu drogowego, zachowania w sytuacji niebezpiecznej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobytą wiedzę weryfikowali w teście bezpieczeństwa, który składał się z 10 pytań. Poradzili sobie świetnie! Dzięki temu zdobyli dla Szkoły certyfikat potwierdzający udział w XI edycji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” oraz imienny dyplom dla każdego uczestnika. Gratulujemy wszystkim pierwszoklasistom!

Wychowawczynie klas I