AdminS

W dniach 2 - 4. 03.2020 r. odbyły się Szkolne Rekolekcje Wielkopostne.Jest to okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, nauki i Eucharystię.Rekolekcje to czas zmiany postępowania na lepsze . Nauki pomagają zrozumieć pewne ważne sprawy ,na które można spojrzeć inaczej. W tym roku szkolnym były prowadzone przez siostry zakonne Felicjanki z Warszawy. Nasi uczniowie brali czynny udział w świetnie przygotowanych naukach ,które były prowadzone w MDK pod hasłem "Ruszaj w drogę". Siostry zastosowały przeróżne metody aktywizujące, aby dzieci zrozumiały przesłanie. Były bajki, opowiadania, piosenki i  scenki biblijne. W Bibliotece Publicznej oglądaliśmy filmy o przesłaniu religijnym. Podsumowaniem Rekolekcji była Eucharystia. Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy udostępnili lokum oraz nauczycielom sprawującym opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Katecheci