8 i 9 stycznia na zaproszenia pani bibliotekarki pierwszaki pojawiły się w bibliotece na specjalnych lekcjach bibliotecznych,  na których poznały zasady obowiązujące w bibliotece szkolnej.  Pierwszoklasiści  zapoznali się z prośbami książki, wiedzą już jak odróżnić książkę wypożyczoną w bibliotece od tej kupionej w księgarni. Dokładnie zapoznały się z książeczkami, które oferuje szkolna biblioteka. Były zachwycone kolorowymi ilustracjami i z wypiekami na twarzy rozpoznawali na okładkach swoje ukochane postacie z bajek. Wszystkie zobowiązały się do przestrzegania regulaminu biblioteki oraz solennie obiecały oddawać wypożyczone książeczki w rtwrminie. Każdy pierwszak wyszedł z biblioteki uśmiechnięty z wypożyczoną  książeczką pod pachą  J

Sylwia Gwizdała