Zapraszam zainteresowanych Rodziców uczniów kl. 3 na spotkanie dotyczące planowanego utworzenia oddziału sportowego o profilu piłkarsko-pływackim na poziomie klasy czwartej od nowego roku szkolnego. Spotkanie odbędzie się w środę 22 marca br. o godzinie 16.15 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. Na spotkaniu (jeżeli będzie zainteresowanie ze strony Rodziców) zostaną podane terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, o których mowa w art.20h ust.1 pkt.3 ustawy o systemie oświaty, jak również terminy rekrutacji do klasy sportowej.

Wojciech Kiciński

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Jana Brzechwy w Barcinie