Zapraszamy wszystkich uczniów oraz absolwentów szkoły do udziału w konkursie na projekt logo Zespołu Szkół w Barcinie. Do wygrania nagroda w postaci vouchera w wysokości 100 złotych. Prace należy wysyłać do 10 października br. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

 Zachęcamy do udziału w konkursie

1.           

 1. Organizatorami konkursu jest Rada Samorządu Uczniowskiego oraz panie uczące języka    
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI.
 3. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2017 (środa).
 4. Aby wziąć udział w konkursie, uczeń musi posiadać telefon komórkowy z aplikacją odczytującą kody QR oraz dostęp do Internetu.
 5. W tym dniu, podczas jednej przerwy międzylekcyjnej (8:45-8:55), uczniowie będą szukać na terenie szkoły (wyłączając teren hali i basenu) ukrytych kodów. Po zeskanowaniu kodu telefonem komórkowym uczeń otrzyma wiadomość w języku angielskim, do którego nauczyciela lub pracownika szkoły udać się po odbiór słodkiej nagrody. Przy odbiorze nagrody należy pokazać nauczycielowi wiadomość na telefonie i oddać znaleziony kod.
 6. Każdy uczeń może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 7. Telefonów komórkowych można używać tylko w środę 12 kwietnia podczas przerwy 8:45-8:55 wyłącznie w celu konkursowym.
 8. UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU SZKOŁY, NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ KULTURALNIE I NIE BIEGAĆ PO SZKOLE.
 9. Ilość przewidzianych kodów: 30.

 

1.

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w ogólnopolskim konkursie bibliotecznym Wydawnictwa "Nasza Księgarnia".

Tegoroczna edycja organizowana jest w dwóch kategoriach wiekowych:

dla uczniów klas I - III szkół podstawowych

dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Zadaniem konkursowym w pierwszej kategorii wiekowej będzie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na temat związany z książką Grzegorza Kasdepke "Tajemnicze zniknięcie detektywa Pozytywki", a dla uczniów klas IV-VI - praca pisemna w oparciu o książkę "Dom nie z tej ziemi" Małgorzaty Strękowskiej - Zaremby.

Ocenie jury zostaną poddane oryginalność pracy, pomysłowość oraz wkład twórczy, a w przypadku drugiej kategorii wiekowej także wyobraźnia i biegłość językowa.

Na laureatów literackich zmagań czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzca każdej kategorii  otrzyma w nagrodę laptopa, a autorzy wyróżnionych prac – tablety. Ponadto Wydawnictwo "Nasza Księgarnia" nagrodzi biblioteki  laureatów pulą książek, odpowiednio o wartości 5 000 i 3 000 złotych.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Instytut Książki, zaś patronat medialny Głos Nauczycielski i Życie Szkoły

Konkurs trwa od 31 marca do 30 września 2017 roku.

Szczegółowe informacje w bibliotece szkolnej. Zapraszmy :-)

 Elżbieta Dolatowska, Sylwia Gwizdała

wiosnaSzkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie  zaprasza do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „Wiosna w obiektywie”. Zadanie konkursowe polega na artystycznym ujęciu za pomocą fotografii zjawisk przyrodniczych. Do udziału zapraszamy: uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Regulamin Konkursu do pobrania TUTAJ

matma

9 marca w naszej szkole organizowany będzie Interaktywny Konkurs Matematyczny.

Koszt udziału w konkursie wynosi 9 zł. Chętne osoby powinny zgłosić się do wtorku  7 marca do swoich nauczycieli matematyki a uczniowie klas 2 i 3 do wychowawców klas.

Maks Matematyczny jest oryginalną koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 6.

Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych, w dniu konkursu. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu. 

Tutaj możecie zobaczyć zadania z poprzednich lat   

http://www.mogalo.pl/gry 

Potrenujcie i zgłaszajcie się na konkurs :-)

Warunki konkursowe

 1. Zadaniem konkursowym uczestników jest samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych, przez 60 minut. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu.
 2. Zawody będą  realizowane w sali informatycznej, na komputerze z dostępem do Internetu.
 3. Dostęp do zadań konkursowych będzie możliwy po uzupełnieniu przez ucznia formularza konkursowego, do którego pojawi się link na stronie www.mogalo.pl w dniu konkursu. W formularzu konieczne będzie uzupełnienie informacji takich jak: imię, nazwisko, klasa ucznia oraz hasło szkoły. Szkolny Koordynator Konkursu osobiście wpisuje tylko hasło szkoły w formularze konkursowe uczestników.
 4. Każdy uczestnik jednorazowo może przeznaczyć maksymalnie 60 minut na rozwiązywanie zadań. W tym czasie może grać dowolną ilość razy, w celu uzyskania jak najwyższej sumy najlepszych wyników w obu grach.
 5. Wyniki konkursu zostaną przekazane na adres e-mail Szkolnego Koordynatora Konkursu, najpóźniej do 2 tygodni po konkursie.
 6. Regulamin do wydruku można pobrać => tutaj <=
 7. Informacje o nagrodach można znaleźć => tutaj <

 

Koordynator konkursu Sylwia Gwizdała

I. Cele konkursu
Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
Doskonalenie znajomości języka angielskiego
Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
II. Organizator
Inicjatorem i organizatorem Szkolnego Dyktanda z Języka Angielskiego są nauczyciele j. angielskiego p. Joanna Boguszewska, p. Agnieszka Safijan i p. Katarzyna Kuźmińska.
III. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy VI,V i VI
IV. Zasady i przebieg konkursu
Konkurs odbędzie się 8 marca 2017 roku w godzinach:
klasy IV - 15:00
klasy V -15:15
klasy VI - 15:30
Uczniowie biorący udział muszą poprawnie zapisać dwukrotnie przedyktowany przez lektora tzw. "native speakera" tekst. Tekst będzie zawierał 30 -50 słów. Sprawdzana będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.
V. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
VI. Jury:
Nad prawidłowością przebiegu dyktanda czuwać będzie jury w składzie p.Joanna Boguszewska, p.Agnieszka Safijan i p. Katarzyna Kuźmińska.