Zarządzenie nr 5 /2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie z dnia 09 .03.2020r.

w sprawie KRYTERIÓW i ZASAD REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021

     

 

Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej